Motie met grote meerderheid aangenomen

30 stemmen voor en 4 tegen, motie ´Geen zandwinning in Boerdonk. 17/02/2022